Ασφάλεια στην Εργασία

ΟΜΙΛΙΕΣ

  • Ο δρόμος προς μια θετική κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
  • Πυρασφάλεια & Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών
  • Y&A ανα κλάδο δραστηριότητας

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ
  • Άσκηση Εκκένωσης