Νοσηλευτής

Ο Νοσηλευτής σε έναν εργασιακό περιβάλλον είναι υπεύθυνος για την παροχή υψηλών προδιαγραφών πρωτοβάθμιας φροντίδας, αναφορικά με την πρόληψη και την προστασία της υγείας των εργαζομένων από κάθε κίνδυνο. Σε συνεργασία με τον Ιατρό Εργασίας, συμβάλλει στη διατήρηση και την προαγωγή της σωματικής και ψυχικής υγείας του προσωπικού της επιχείρησης. 

 

Η Biosafety παρέχει υπηρεσίες νοσηλευτικού προσωπικού σε χώρους εργασίας σε 24ώρη βάση όλο τον χρόνο.  

 

Οι αρμοδιότητες του: 

  • Ενημέρωση και εκπαίδευση εργαζομένων 
  • Συντονισμός Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης 
  • Παροχή Πρωτοβάθμιας φροντίδας και Πρώτων Βοηθειών  

 

Επιπλέον Υπηρεσίες που μπορεί να προσφέρει: 

  • Εμβολιασμός: Αντιτετανικός, Ηπατίτιδα A & Β, Αντιγριπικός  
  • Εξετάσεις: Σπιρομέτρηση, Ακουομέτρηση, Έλεγχος Οπτικής Οξύτητας, Ηλεκτροκαρδιογράφημα, Μυοσκελετικός έλεγχος 
  • Test Covid-19