Οι Υπηρεσίες μας

Από το 2001 η Biosafety αποτελεί έναν ολοκληρωμένο σύμβουλο επιχειρήσεων σε θέματα, Ποιότητα, Υγείας, Ασφάλειας και Περιβάλλοντος στην εργασία.
Μέσα από τους τέσσερις πυλώνες της δραστηριότητάς μας όραμά μας είναι να αναπτυσσόμαστε μαζί με τις επιχειρήσεις που συνεργαζόμαστε καλλιεργώντας  σύγχρονα πρότυπα εργασίας για μια θετική κουλτούρα Υγείας & Ασφάλειας, Ποιότητας & Περιβάλλοντος.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια στο χώρο εργασίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και κεντρικό πυλώνα των υπηρεσιών της Biosafety. Στόχος μας είναι να γίνεται όλο και περισσότερο προτεραιότητα η εργασιακή ασφάλεια, με στόχο την πρόληψη & προστασία του προσωπικού αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια στο χώρο εργασίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας και κεντρικό πυλώνα των υπηρεσιών της Biosafety. Στόχος μας είναι να γίνεται όλο και περισσότερο προτεραιότητα η εργασιακή ασφάλεια, με στόχο την πρόληψη & προστασία του προσωπικού αλλά και την ενίσχυση της κοινωνικής ευθύνης των επιχειρήσεων.

Υγεία & Ευεξία

Η εργασιακή υγεία και ευεξία αποτελεί έναν από τους τέσσερις κύριους πυλώνες της Biosafety. Σκοπός μας είναι η διατήρηση και προώθηση της φυσικής και ψυχικής υγείας και ευεξίας όλων των εργαζομένων.

Υγεία & Ευεξία

Η εργασιακή υγεία και ευεξία αποτελεί έναν από τους τέσσερις κύριους πυλώνες της Biosafety. Σκοπός μας είναι η διατήρηση και προώθηση της φυσικής και ψυχικής υγείας και ευεξίας όλων των εργαζομένων.

Ποιότητα

Στόχος μας στη Biosafety είναι να ικανοποιούμε και να προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες των επιχειρήσεων που μας εμπιστεύονται. Για το λόγο αυτό προσφέρουμε ένα σύνολο υπηρεσιών που εστιάζουν στην ενίσχυση της ποιότητας του έργου τους.

Ποιότητα

Στόχος μας στη Biosafety είναι να ικανοποιούμε και να προσαρμοζόμαστε τις ανάγκες των επιχειρήσεων που μας εμπιστεύονται. Για το λόγο αυτό προσφέρουμε ένα σύνολο υπηρεσιών που εστιάζουν στην ενίσχυση της ποιότητας του έργου τους.

Περιβάλλον

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την βελτίωση του έργου τους επενδύοντας στο πλάνο της βιώσιμης ανάπτυξης. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, είναι απαραίτητη η αλλαγή του μοντέλου τους, ώστε όλες οι υπηρεσίες τους να προσφέρονται με κίνητρο την κοινωνική ευθύνη και το σεβασμό προς το περιβάλλον.

Περιβάλλον

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις ενδιαφέρονται για την βελτίωση του έργου τους επενδύοντας στο πλάνο της βιώσιμης ανάπτυξης. Για την υλοποίηση αυτού του στόχου, είναι απαραίτητη η αλλαγή του μοντέλου τους, ώστε όλες οι υπηρεσίες τους να προσφέρονται με κίνητρο την κοινωνική ευθύνη και το σεβασμό προς το περιβάλλον.

Κατασκευές & Βιομηχανία

Ένας από τους κεντρικούς κλάδους δραστηριότητας της Biosafety είναι αυτός των κατασκευαστικών έργων έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαχείριση υπηρεσιών QHSE σε πολλά κατασκευαστικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε σημαντικές βιομηχανικές μονάδες ειδικών απαιτήσεων και υψηλού κινδύνου.

Κατασκευές & Βιομηχανία

Ένας από τους κεντρικούς κλάδους δραστηριότητας της Biosafety είναι αυτός των κατασκευαστικών έργων έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαχείριση υπηρεσιών QHSE σε πολλά κατασκευαστικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε σημαντικές βιομηχανικές μονάδες ειδικών απαιτήσεων και υψηλού κινδύνου.

Μελέτες & Σχέδια

Οι Μελέτες αποτελούν ένα από τα βασικότερα εργαλεία για την πρόληψη, προστασία και καλλιέργεια της Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος στην εργασία. Κύριος σκοπός τους είναι η εξέταση των κινδύνων στους χώρους εργασίας και η εξαγωγή έγκυρων αποτελεσμάτων που οδηγούν την λήψη των κατάλληλων μέτρων.

Μελέτες & Σχέδια

Οι Μελέτες αποτελούν ένα από τα βασικότερα εργαλεία για την πρόληψη, προστασία και καλλιέργεια της Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος στην εργασία. Κύριος σκοπός τους είναι η εξέταση των κινδύνων στους χώρους εργασίας και η εξαγωγή έγκυρων αποτελεσμάτων που οδηγούν την λήψη των κατάλληλων μέτρων.

THE ESG ECOSYSTEM

Μια ολιστική υπηρεσία ESG consulting, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα ενεργειών ενός οργανισμού με σκοπό τη δημιουργία μιας βιώσιμης πολιτικής και κουλτούρας η οποία θα διασφαλίζει την ανθεκτικότητα του οργανισμού στις συνεχείς μεταβολές του περιβάλλοντος.

THE ESG ECOSYSTEM

Μια ολιστική υπηρεσία ESG consulting, η οποία καλύπτει όλο το φάσμα ενεργειών ενός οργανισμού με σκοπό τη δημιουργία μιας βιώσιμης πολιτικής και κουλτούρας η οποία θα διασφαλίζει την ανθεκτικότητα του οργανισμού στις συνεχείς μεταβολές του περιβάλλοντος.