Πρώτες Βοήθειες

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ

  • Πρώτες Βοήθειες Level I
  • Πρώτες Βοήθειες Level IΙ

 

ΔΡΑΣΕΙΣ
  • Αιμοδοσία