Εμβολιασμοί

Η Biosafety μέσω του δικτύου συνεργατών της έχει τη δυνατότητα να οργανώσει και να υλοποιήσει προγράμματα εμβολιασμού σε κάθε περιοχή της Ελλάδας. 

 Η νομοθεσία μέσω του ΚΝΥΑΕ 3850/2010 και του Π.Δ. 186/1995 προβλέπει την υποχρέωση του εργοδότη να παρέχει στους εργαζόμενους τη δυνατότητα εμβολιασμού. Η διαδικασία εμβολιασμού είναι σημαντική και η υλοποίησή της προϋποθέτει την τήρηση συγκεκριμένου πρωτοκόλλου από την πλευρά του παρόχου της Υπηρεσίας Υγείας.  

 

Οι συνηθέστεροι εμβολιασμοί που οργανώνουμε είναι οι εξής: 

 

Αντιτετανικός 

Για εργαζόμενους σε εξωτερικούς υπαίθριους χώρους, με κίνδυνο τραυματισμού όπως εργοτάξια, αγροτικές εργασίες κ.λπ. 

 

Αντιγριπικός 

Για επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, εκπαιδευτικούς, άτομα με βεβαρυμμένο ατομικό ιατρικό ιστορικό και προβλήματα αναπνευστικού κ.λπ. 

 

Ηπατίτιδας Α 

Για επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, προσωπικό συλλογής και επεξεργασίας απορριμμάτων, εργαζόμενους σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος & τροφίμων, προσωπικό βρεφονηπιακών & παιδικών σταθμών κ.ο.κ. 

 

Ηπατίτιδας Β 

Για επαγγελματίες της υγείας, εργαζόμενους εργαστηρίων, υπηρεσιών καθαριότητας, προσωπικό συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων κ.α.