Ηθική Παρενόχληση στο Εργασιακό Περιβάλλον

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ηθική Παρενόχληση στην εργασία στοχεύει στην κατανόηση και ευαισθητοποίηση γύρω από ένα ζήτημα με  ιδιαίτερα σοβαρές συνέπειες στους εργαζομένους, όπως η περιθωριοποίηση, η εκδήλωση ψυχοσωματικών νοσημάτων, το εργασιακό stress, η ψυχολογική εξουθένωση και η μείωση της αποδοτικότητας-λειτουργικότητάς στην εργασία.

Διάρκεια: 3 ώρες

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 • Η ηθική παρενόχληση ως ψυχοκοινωνικός κίνδυνος στην εργασία
  • Mobbing, bullying και συναφείς έννοιες
  • Συσχέτιση με εργασιακό στρες
  • Βασικές διαφορές με τις διαπροσωπικές συγκρούσεις
 • Στάδια εμφάνισης, συμπεριφορές και μέσα έκφρασης της ηθικής παρενόχλησης
 • Οι διαφορετικές μορφές σχέσης μεταξύ θύτη-θύματος
 • Τρόποι αντίδρασης και διαχείριση της παρενόχλησης
  • Αντίδραση από το θύμα, από μάρτυρες του φαινομένου της παρενόχλησης
  • Ο ρόλος της εταιρείας – πολιτική πρόληψης και διαχείρισης ανάρμοστης συμπεριφοράς