Ψυχική Υγεία & Ευεξία

ΟΜΙΛΙΕΣ

  • Διατροφή & Σύγχρονος Τρόπος Ζωής

 

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙΣ
  • Διαχείριση Stress & Σύνδρομο Burn-out
  • Ψυχική Ανθεκτικότητα/ Ηθική Παρενόχληση
  • Βλάβες Μυοσκελετικού & Εργονομία

 

 

ΔΡΑΣΕΙΣ
  • Προληπτικές Εξετάσεις
  • Συμβουλευτική Διατροφή & Λιπομέτρηση