Περιοδικός Ιατρικός Έλεγχος & Εξετάσεις

Οι συνεργάτες της Biosafety, ιατροί και νοσηλευτικό προσωπικό πραγματοποιούν ένα σύνολο εξετάσεων ανάλογα και με το είδος τους. Οι εξετάσεις που αφορούν τον λειτουργικό έλεγχο διεξάγονται στους χώρους εργασίας.

 

Λειτουργικός Έλεγχος 

 • Πνευμονολογικός (σπιρομέτρηση) 
 • Οφθαλμολογικός (έλεγχος οπτικής οξύτητας) 
 • Ωτορινολαρυγγολογικός (ακουόγραμμα  
 • Καρδιολογικός (ηλεκτροκαρδιογράφημα) 
 • Μυοσκελετικός έλεγχος 

 

Επιπλέον, σε συνεργασία με πιστοποιημένα βιοχημικά και μικροβιολογικά εργαστήρια, διεξάγουμε δειγματοληπτικούς ελέγχους και αναλαμβάνουμε τα παρακάτω είδη εργαστηριακών εξετάσεων.   

 

Αιματολογικός Έλεγχος 

 • Βιοχημικός 
 • Μικροβιολογικός 
 • Μετρήσεις χημικών ουσιών 

 

Απεικονιστικός Έλεγχος 

 • Ακτινολογικός 
 • Υπερηχογραφικός 
 • Ειδικοί έλεγχοι (CT, MRI, ραδιοϊσοτοπικός) 

 

Όλα τα αποτελέσματά των Ιατρικών Εξετάσεων  αξιολογούνται από τον Ιατρό Εργασίας και είναι υπό την έγκριση του Επιστημονικού Υπευθύνου των Ιατρών Εργασίας της Biosafety. Η τήρηση του ιατρικού απορρήτου και των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων είναι πάγια αρχή και προϋπόθεση για την παροχή των Υπηρεσιών Υγείας