Πρώτες Βοήθειες για Παιδιά
Από Παιδιά σε Παιδιά & Ενήλικες

Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση & Βασικές Αρχές Αντιμετώπισης Τραύματος

Η ομάδα των πιστοποιημένων εισηγητών ΕRC έχει διαμορφώσει ένα ειδικό πρόγραμμα εκπαίδευσης για παροχή Πρώτων Βοηθειών από παιδιά σε παιδιά και ενήλικες.

Διάρκεια: 5 ώρες

 

Θεματικές Ενότητες:

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ
 • Αλυσίδα Επιβίωσης
 • Χρήση Εξοπλισμού – Μέσα Ατομικής Προστασίας
 • Καρδιακή Προσβολή
 • Έμφραξη Αεροφόρου Οδού
 • Σωματική Καταπληξία
 • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
 • Aιμορραγία, Ρινοραγία
 • Εγκεφαλικό, Επιληψία & Αναφυλακτική Αντίδραση

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 • Ασφάλεια Σκηνής και Πρώτου Βοηθού
 • Αναγνώριση Επείγοντος
 • Διαχείριση Αεραγωγού
 • Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
 • Θέση Ανάνηψης
 • Διαχείριση Απινιδωτή
 • Διαχείριση Πνιγμονής
 • Διαχείριση Αιμορραγίας & Περιποίηση Τραύματος

 

Όλοι οι συμμετέχοντες κάνουν πρακτική εξάσκηση σε ειδική εκπαιδευτική κούκλα προσομοίωσης υπό τις υποδείξεις του εισηγητή.

Με το πέρας της εκπαίδευσης χορηγείται σε κάθε συμμετέχοντα Βεβαίωση Παρακολούθησης με τριετή διάρκεια ισχύος.