Διαχείριση Εργασιακού Stress & Σύνδρομο Burn out

Η πίεση χρόνου, ο φόρτος εργασίας και η αγωνία για την ανταπόκριση στα καθήκοντα τους, είναι μόνο κάποιες από τις στρεσογόνες καταστάσεις που συχνά οδηγούν στην ψυχολογική και σωματική εξουθένωση. Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται σύνδρομο burn out και έχει ως αποτέλεσμα την μειωμένη λειτουργικότητα και αποδοτικότητα των εργαζομένων. Με βάση τις επιπτώσεις του προβλήματος στους ίδιους τους εργαζόμενους και στις επιχειρήσεις, η Biosafety Academy προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Διαχείριση του εργασιακού stress και το σύνδρομο του burn out».

 

Διάρκεια: 5 – 6 ώρες (με το βιωματικό εργαστήριo)

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 • Εισαγωγή στον μηχανισμό του στρες
 • Επαγγελματική εξουθένωση και αφοσίωση στην εργασία
  • «Burn out» versus αφοσίωσης (engagement)
  • Τα στάδια της επαγγελματικής εξουθένωσης
  • Τα συμπτώματα της επαγγελματικής εξουθένωσης
  • Ποιες ομάδες εργαζομένων απειλούνται περισσότερο από το στρες;
 • Στρατηγικές και τεχνικές διαχείρισης του στρες
 • Εργαλεία και τεχνικές για την υποστήριξη των εργαζομένων
  • Κάλεσμα σε συζήτηση
  • Υιοθέτηση προορατικής στάσης
  • Τεχνικές ενεργητικής ακρόασης
  • Ρόλος coaching
  • Παρακίνηση και ενθάρρυνση
  • Πόροι και λύσεις εντός της επιχείρησης
 • Βιωματικό εργαστήρι
  • Case studies
  • Προαιρετική συμπλήρωση ψυχομετρικού εργαλείου αυτοαξιολόγησης του στρες