Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

Μέσα από το πρόγραμμα Σ.Α.Ε.Α, πραγματοποιείται εκπαίδευση είτε πάνω στο συγκεκριμένο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών μιας επιχείρησης, είτε πάνω στη γενική δομή ενός Σ.Α.Ε.Α

Διάρκεια: 4 ώρες

 

Θεματικές Ενότητες:

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ
 • Νομοθεσία
 • Περιγραφή εκτάκτων αναγκών
  • Φωτιά
  • Σεισμός
  • Βόμβα
  • Διατάραξη Δημόσιας Τάξης
  • Ατύχημα
 • Παρουσίαση Σ.Α.Ε.Α εταιρίας
 • Μέτρα & διαδικασίες ανά περίπτωση έκτακτης ανάγκης
 • Περιγραφή ενεργειών για την αντιμετώπιση
  ανά περίπτωση έκτακτης ανάγκης
 • Ρόλοι & Αρμοδιότητες Ομάδας Αντιμετώπισης
  Έκτακτων Αναγκών (ΟΑΕΑ)

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 • Χρήση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου
 • Χρήση τοπικών συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης
 • Χρήση φορητών μέσω πυρόσβεσης και εργαλείων
 • Εκκένωση Κτιρίου

 

Η εκπαίδευση διεξάγεται από εισηγητές, Πιστοποιημένους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Μηχανολόγους Μηχανικούς.

Με το πέρας της εκπαίδευσης χορηγείται σε κάθε συμμετέχοντα Βεβαίωση Παρακολούθησης.