Η Εταιρία μας

Από το 2001 η Biosafety αποτελεί έναν ολοκληρωμένο σύμβουλο επιχειρήσεων σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος. Κατέχει άδεια Ε.ΞΥ.Π.Π. (Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης) από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (131740/0 3/02/2005) και στηρίζει τις επιχειρήσεις με την παροχή υπηρεσιών Πρόληψής Υγείας και Ασφάλειας Εργατικού Δυναμικού.

 

Στη Biosafety βρισκόμαστε δίπλα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και συνεργατών μας πρεσβεύοντας ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. Έτσι, το έργο μας κινείται πέρα από τη νομική συμμόρφωση και εστιάζει στη δημιουργία μιας νέας θετικής κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία.

 

Με περισσότερες από 80 υπηρεσίες και εκπαιδευτικά προγράμματα στους τομείς της Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος προσφέρουμε ποιοτικό και σύγχρονο έργο σε πάνω από 1.100 επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

2
2

Από το 2001 η Biosafety αποτελεί έναν ολοκληρωμένο σύμβουλο επιχειρήσεων σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος. Κατέχει άδεια Ε.ΞΥ.Π.Π. (Εξωτερική Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης) από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης (131740/0 3/02/2005) και στηρίζει τις επιχειρήσεις με την παροχή υπηρεσιών Πρόληψής Υγείας και Ασφάλειας Εργατικού Δυναμικού.

 

Στη Biosafety βρισκόμαστε δίπλα στις ανάγκες των επιχειρήσεων και συνεργατών μας πρεσβεύοντας ένα σύγχρονο περιβάλλον εργασίας. Έτσι, το έργο μας κινείται πέρα από τη νομική συμμόρφωση και εστιάζει στη δημιουργία μιας νέας θετικής κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας στην εργασία.

 

Με περισσότερες από 80 υπηρεσίες και εκπαιδευτικά προγράμματα στους τομείς της Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος προσφέρουμε ποιοτικό και σύγχρονο έργο σε πάνω από 1.100 επιχειρήσεις σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η Φιλοσοφία μας

Με μήνυμά μας το “Grow Together” όραμα μας είναι να μεγαλώνουμε μαζί με τους συνεργάτες και τους πελάτες μας, να είμαστε δίπλα στις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και το ευρύτερο κοινωνικό σύνολο υποστηρίζοντας τη δημιουργία μιας θετικής κουλτούρας Υγείας, Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος.

308125235_436331831898254_1018090135009982530_n

Οι Αξίες μας

Οι υπηρεσίες Υγείας, Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος στην εργασία κινούνται σε ένα πολυπαραγοντικό πεδίο υψηλών απαιτήσεων. Η διαχείρισή τους προϋποθέτει γνώσεις, μέθοδο και σύστημα, αλλά και τη σύμπραξη διαφορετικών επιστημονικών κλάδων, όπως της τεχνολογίας, ιατρικής, ψυχολογίας , νομικής, των οικονομικών και άλλων.

Τα ευαίσθητα πεδία της Υγείας, Ασφάλειας, Ποιότητας και Περιβάλλοντος στην εργασία διέπονται από ένα εκτεταμένο και πολύπλοκο δίκτυο νομοθεσίας. Η γνώση και η τήρηση των νόμων είναι υποχρεωτική και κάθε πιθανή παρέκκλιση δύναται να προκαλέσει σοβαρές κυρώσεις, γι’ αυτό και αποτελεί προτεραιότητα και βασικό θεμέλιο των υπηρεσιών μας.

Η παροχή υπηρεσιών απαιτεί τη διαθεσιμότητα ενός συμβούλου για την κάλυψη των αναγκών και αιτημάτων που προκύπτουν. Η άμεση ανταπόκριση και η ουσιαστική υποστήριξή για κάθε ζήτημα, τεχνικό, νομικό, ιατρικό, εμπορικό, διοικητικό αποτελεί βασικό συστατικό των υπηρεσιών μας.

Ακεραιότητα και ευγένεια, αξιοπιστία στις εισηγήσεις του, σεβασμός προς τον πελάτη και τον συνεργάτη, σταθερές και ξεκάθαρες θέσεις. Μόνο με αυτά ως δεδομένα εργαζόμαστε γιατί πιστεύουμε ότι μόνο έτσι είναι εφικτή η διαμόρφωση μακρόχρονων σχέσεων και συνεργασιών, που μπορούν να ικανοποιούν όλα τα εμπλεκόμενα μέλη.

Οι Άνθρωποί μας

Στη Biosafety πιστεύουμε ότι η δύναμή μας είναι η ομάδα μας, μια σύνθεση από στελέχη με άρτια επιστημονική κατάρτιση σε ένα μεγάλο εύρος τομέων εξειδίκευσης, από μηχανικούς, ιατρούς και νοσηλευτές σε οικονομολόγους, περιβαλλοντολόγους και ψυχοθεραπευτές. Στόχος μας έτσι είναι η απόκριση στις πολύπλευρες ανάγκες κάθε επιχείρησης με τον πιο ολοκληρωμένο δυνατό τρόπο. Μέσα από την ποικιλομορφία της, η ομάδας μας, έχει ένα κοινό στοιχείο.

 

Όλοι μας είμαστε προσηλωμένοι στην παροχή των πιο σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών. Κυρίως όμως, είμαστε αφοσιωμένοι στην αλλαγή της νοοτροπίας και την ανάπτυξη μιας νέας, θετικής κουλτούρας στην εργασία.

Η ομάδα μας αποτελείται από ένα ευρύ δίκτυο με περισσότερους από 350 συνεργάτες: 

 

 • Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, εγγεγραμμένους στο ηλεκτρονικό σύστημα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας SEPEnet με άδεια να αναλαμβάνουν καθήκοντα ως Τεχνικοί Ασφαλείας & Συντονιστές Υγείας & Ασφάλειας

 

 • Ιατρούς με ειδικότητα Ιατρικής Εργασίας και Ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων που περιλαμβάνονται στον κατάλογο του Υπ. Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης και έχουν νόμιμο δικαίωμα ανάληψης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας

 

Η εκπροσώπηση του δικτύου των συνεργατών μας είναι η εξής:

Στη Biosafety πιστεύουμε ότι η δύναμή μας είναι η ομάδα μας, μια σύνθεση από στελέχη με άρτια επιστημονική κατάρτιση σε ένα μεγάλο εύρος τομέων εξειδίκευσης, από μηχανικούς, ιατρούς και νοσηλευτές σε οικονομολόγους, περιβαλλοντολόγους και ψυχοθεραπευτές. Στόχος μας έτσι είναι η απόκριση στις πολύπλευρες ανάγκες κάθε επιχείρησης με τον πιο ολοκληρωμένο δυνατό τρόπο. Μέσα από την ποικιλομορφία της ομάδας μας, υπάρχει και ένα κοινό στοιχείο. Όλοι μας είμαστε προσηλωμένοι στην παροχή των πιο σύγχρονων και ποιοτικών υπηρεσιών και κυρίως αφοσιωμένοι στην αλλαγή της νοοτροπίας και την ανάπτυξη μιας νέας, θετικής κουλτούρας στην εργασία.

Οι Συνεργάτες μας

Η ομάδα μας αποτελείται από ένα ευρύ δίκτυο με περισσότερους από 350 συνεργάτες:

 • Μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων, εγγεγραμμένους στο SEPEnet με άδεια να αναλαμβάνουν καθήκοντα ως Τεχνικοί Ασφαλείας και Συντονιστές Υγείας & Ασφάλειας
 • Ιατρούς με ειδικότητα Ιατρικής Εργασίας και Ιατρούς λοιπών ειδικοτήτων που έχουν νόμιμο δικαίωμα ανάληψης καθηκόντων Ιατρού Εργασίας
 • Ιατρούς Παθολόγους και Νοσηλευτές
 • Εκπαιδευτές Ευεξίας και Ψυχικής Υγείας, Ψυχοθεραπευτές, Διατροφολόγους & Coaches
Αναστάσιος Τάτσης, Διπλ Μηχανολόγος Μηχανικός Επιστημονικά Υπεύθυνος για τους Τεχνικούς Ασφαλείας

Αναστάσιος Τάτσης

Επιστημονικά Υπεύθυνος για τους Τεχνικούς Ασφαλείας

Νεκτάριος Μπουμπόπουλος Ειδικός Ιατρός Εργασίας Επιστημονικά Υπεύθυνος για τους Ιατρούς Εργασίας

Νεκτάριος Μπουμπόπουλος

Επιστημονικά Υπεύθυνος για τους Ιατρούς Εργασίας

Αγγελική Μητροπούλου Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων / DPO

Αγγελική Μητροπούλου

Υπεύθυνη Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων / DPO

Πολιτική Ποιότητας & Πιστοποιήσεις

Βασική μας μέριμνα αποτελεί η διατήρηση της ποιότητας των υπηρεσιών μας σε υψηλό ανταγωνιστικό επίπεδο, αλλά και η συστηματική βελτίωσή τους λαμβάνοντας υπόψιν όλες τις εξελίξεις στους τομείς της Υγείας, Ασφάλειας, Ποιότητας & Περιβάλλοντος.

 

H ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας ελέγχεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ISO 9001: 2015 / ISO 45001: 2018 / ISO 14001: 2015, ενώ το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας της και η εφαρμογή του, αξιολογήθηκαν και πιστοποιήθηκαν από την InterConformity GmbH, Assessment & Certification Company.

BQC-Sticker-45001
BQC-Sticker-14001
iso9001

Τα Έργα μας

Οι Διακρίσεις μας

289110463_1053486538891237_2741531050212170246_n (1)
3-5
2-4

Το έργο μας έχει αναγνωριστεί δύο φορές, στα Health & Safety Awards 2022 και 2023 των εκδόσεων Boussias, όπου είχαμε την τιμή να βραβευτούμε για τις υπηρεσίες μας. Τα Health & Safety Awards απονέμονται σε εταιρίες που έχουν συμβάλει καθοριστικά στην πρόοδο σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Τα βραβεία μας το 2022 ήταν:

 • Gold Βραβείο για το Σχέδιο Εκκένωσης του Ελληνικού σε συνεργασία με τη Lamda Development A.E.
 • Silver Βραβείο για την Ανάπτυξη του OSH Audit Tool και διερεύνηση της πρόθεσης χρήσης του μέσω εφαρμογής μοντέλου UTAUT
 • Bronze βραβείο για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σε συνεργασία με την Sofman A.E.

 

Τα βραβεία μας το 2023 ήταν:

 • Winner Βραβείο για την Ενσωμάτωση σύγχρονων μεθοδολογιών στην εκπόνηση της τεκμηρίωσης ΥΑΕ για το νέο κτίριο μετεγκατάστασης των συλλόγων ΑΜΕΑ στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, σε συνεργασία με την EKTER Α.Ε. & LAMDA Development Α.Ε.
 • Χρυσό Βραβείο για την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου και εύχρηστου εργαλείου υποστήριξης λήψης απόφασης σχετικά με την επιλογή Χώρου – Σημείου Συγκέντρωσης.

289110463_1053486538891237_2741531050212170246_n (1) 3-5 2-4

Το έργο μας έχει αναγνωριστεί δύο φορές, στα Health & Safety Awards 2022 και 2023 των εκδόσεων Boussias, όπου είχαμε την τιμή να βραβευτούμε για τις υπηρεσίες μας. Τα Health & Safety Awards απονέμονται σε εταιρίες που έχουν συμβάλει καθοριστικά στην πρόοδο σε θέματα Υγείας & Ασφάλειας στο χώρο εργασίας.

Τα βραβεία μας το 2022 ήταν:

 • Gold Βραβείο για το Σχέδιο Εκκένωσης του Ελληνικού σε συνεργασία με τη Lamda Development A.E.
 • Silver Βραβείο για την Ανάπτυξη του OSH Audit Tool και διερεύνηση της πρόθεσης χρήσης του μέσω εφαρμογής μοντέλου UTAUT
 • Bronze βραβείο για το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία σε συνεργασία με την Sofman A.E.

 

Τα βραβεία μας το 2023 ήταν:

 • Winner Βραβείο για την Ενσωμάτωση σύγχρονων μεθοδολογιών στην εκπόνηση της τεκμηρίωσης ΥΑΕ για το νέο κτίριο μετεγκατάστασης των συλλόγων ΑΜΕΑ στο Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού – Αγίου Κοσμά, σε συνεργασία με την EKTER Α.Ε. & LAMDA Development Α.Ε.
 • Χρυσό Βραβείο για την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου και εύχρηστου εργαλείου υποστήριξης λήψης απόφασης σχετικά με την επιλογή Χώρου – Σημείου Συγκέντρωσης.

Οι Δημοσιεύσεις μας