Ημέρες Υγείας & Ασφάλειας

Η Biosafety έχει τη δυνατότητα να προσφέρει στις επιχειρήσεις ένα ευέλικτο σύνολο εκπαιδεύσεων, ομιλιών και δράσεων για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία, προσαρμόζοντας τις υπηρεσίες της πάντα στις ανάγκες τους.

 

Στο πλαίσιο αυτό, μπορούμε να διοργανώσουμε στους χώρους εργασίας των επιχειρήσεων, ημέρες αφιερωμένες στην Υγεία & Ασφάλεια, όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν, να εκπαιδευτούν και να ευαισθητοποιηθούν πάνω σε 3 βασικούς τομείς: Πρώτες Βοήθειες, Εργασιακή Ασφάλεια και Ψυχική Υγεία & Ευεξία.

 

Ειδικότερα, κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών, οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν ομιλίες, αλλά και να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα και δράσεις πάνω σε ενότητες, όπως οι Πρώτες Βοήθειες, η Υγεία και η Ευεξία, η Ψυχική Υγεία, η Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία και εξειδικευμένες εκπαιδεύσεις Υγείας & Ασφάλειας για τον κάθε κλάδο εργασίας. Οι ημέρες αυτές αποτελούν μια γιορτή για την Υγεία & Ασφάλεια, καθώς αποτελούν την αφορμή για να έρθουν κοντά εργαζόμενοι και εργοδότες, μαθαίνοντας σε πρακτικό επίπεδο βασικές γνώσεις για την Υγεία και την Ασφάλεια, προάγοντας, παράλληλα, το μήνυμα προς μια νέα, θετική κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

 

Το σύνολο εκπαιδεύσεων, ομιλιών και δράσεων που προσφέρει η υπηρεσία, δημιουργείται σε συνεργασία με την κάθε επιχείρηση, ενώ το περιεχόμενο και η διάρκειά του προσαρμόζεται ανάλογα τις ανάγκες της.

 

Aνάλογα με τις θεματικές ενότητες που θα επιλέξει η επιχείρηση, οι Ημέρες Υγείας & Ασφάλειας μπορούν, ενδεικτικά, να περιλαμβάνουν: