Αναγνώριση Κινδύνων & Εκτίμηση Επικινδυνότητας

Η αναγνώριση κινδύνων (hazard identification) και η εκτίμηση επικινδυνότητας (risk αξιολόγηση) είναι η «καρδιά» της Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

  • Κίνδυνος είναι οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή ασθένεια στον άνθρωπο,ζημιά ή καταστροφή σε εξοπλισμό και στο σημείο περιβάλλον, ακόμα και αρνητική επιρροή στη λειτουργία ή τη φήμη μίας επιχείρησης.

 

  • Επικινδυνότητα είναι ο συνδυασμός της πιθανότητας και της σοβαρότητας, ενός νέου γεγονότος που προκαλεί ένα κίνδυνο.

 

Aποτελεί βασική προϋπόθεση για την εκπόνηση της Μελέτης Εκτίμησης Επαγγελματικών Κινδύνων.

Βρείτε αναλυτικά την περιγραφή της μελέτης εδώ (click στη ΜΕΕΚ – Μελέτες & Σχέδια).