Ασθενοφόρο

Μέσα από τις υπηρεσίες μας επιδιώκουμε να δημιουργούμε κλίμα ασφάλειας στις επιχειρήσεις που μας εμπιστεύονται. Για αυτό, σε συνεργασία με τη First Aid Ambulance, παρέχουμε την υπηρεσία ιδιωτικού ασθενοφόρου σε επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα.  

Ο σκοπός της υπηρεσίας είναι η έγκαιρη και ασφαλής διακομιδή των ασθενών σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, ώστε να τους προσφέρεται η ταχύτερη και η καταλληλότερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Με αυτό τον τρόπο, αποτρέπεται η μεγάλης διάρκειας αναμονή της διακομιδής και καθίσταται άμεση η αντιμετώπιση του περιστατικού.   

Η υπηρεσία περιλαμβάνει: 

  • Παροχή ιδιωτικού ασθενοφόρου με πλήρη εξοπλισμό και στελεχωμένο με υγειονομικό προσωπικό 
  • Κάλυψη σε βάρδιες από 8 έως 24 ώρες, κατά αποκλειστικότητα και μη.