Επιθεωρήσεις Τρίτου Μέρους

Η Biosafety παρέχει ανεξάρτητους συμβουλευτικούς ελέγχους τρίτου μέρους (Third Party Auditing) σε κατασκευαστικά έργα ή βιομηχανικές εγκαταστάσεις.  

Τα audits είναι έλεγχοι, μεμονωμένοι ή περιοδικοί, έκτακτοι ή προγραμματισμένοι. Παρέχουν τη δυνατότητα για άμεση πληροφόρηση σε πραγματικό χρόνο, με ανεξάρτητη εικόνα και νομικά και τεχνικά τεκμηριωμένη  αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης. Με αυτό τον τρόπο προσφέρουν τη δυνατότητα για άμεση λήψη αποφάσεων, έγκαιρη εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών και προγραμματισμού δράσεων. Με την ολοκλήρωση κάθε audit αποστέλλεται ένα αναλυτικό Report με τη μορφή Gap Analysis