Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση

Η υπηρεσία αφορά την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ιατρικών εξετάσεων ή/και φαρμακευτικής αγωγής των εργαζόμενων της επιχείρησης ή/και μελών της οικογενείας τους, ανάλογα με την ειδικότητα του εκάστοτε Ιατρού Εργασίας.