Ιατρός Παθολόγος

Στοχεύοντας στην ουσιαστική κάλυψη των πολύπλευρων αναγκών των επιχειρήσεων σε θέματα υγείας προσφέρουμε τη δυνατότητα στις επιχειρήσεις να επιλέξουν και τις υπηρεσίες του Ιατρού Παθολόγου.  

 

Οι αρμοδιότητες του: 

  • Κλινική Εξέταση των εργαζομένων
  • Ηλεκτρονική συνταγογράφηση

 

Η υπηρεσία αφορά την Ηλεκτρονική Συνταγογράφηση ιατρικών εξετάσεων ή/και φαρμακευτικής αγωγής των εργαζόμενων της επιχείρησης ή/και μελών της οικογενείας τους, ανάλογα με την ειδικότητα του εκάστοτε Ιατρού. 

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει Ιατρός εργασίας στην επιχείρηση (εφόσον δεν υπάρχει νομοθετική υποχρέωση), η υπηρεσία μπορεί να περιλαμβάνει και τη λήψη ιατρικού και εργασιακού ιστορικού.