Μελέτες Σήμανσης

Η Σήμανση Ασφαλείας αποτελεί τον καλύτερο δυνατό τρόπο για τη μετάδοση μηνυμάτων και πληροφοριών, σε εργαζόμενους και επισκέπτες που βρίσκονται σε μία εγκατάσταση αποτελώντας ουσιαστικά ένα απαραίτητο συλλογικό μέσο προστασίας από τους κινδύνους. 

Η Σήμανση και ο τρόπος που τοποθετείται αναφέρεται στο Π.Δ. 105/1995. 

Είδη Σήμανσης

  • με μπλε χρώμα: Σήμανση Υποχρέωσης 
  • με κίτρινο χρώμα: Σήμανση Προειδοποίησης Κινδύνου 
  • με κόκκινο χρώμα: Σήμανση Απαγόρευσης 
  • με πράσινο χρώμα: Σήμανση Διάσωσης 
  • με κόκκινο χρώμα: Σήμανση Πυροπροστασίας 

Η σήμανση μπορεί να είναι οριζόντια ή κάθετη, οπτική ή ηχητική, ενώ συμπεριλαμβάνει και τη διαγράμμιση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων σε εγκαταστάσεις όπου έχουμε κυκλοφορία πεζών και οχημάτων.