Εργονομικός Σχεδιασμός Χώρων Εργασίας

Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον εργονομικό σχεδιασμό των χώρων και των θέσεων εργασίας. Ο σωστός εργονομικός σχεδιασμός τους σχετίζεται με τη χρήση του σωστού εξοπλισμού και την ορθή στάση του σώματος και αφορά όχι μόνο σε εργασίες γραφείου, αλλά και σε εργασίες που εκτελούνται σε βιομηχανίες, βιοτεχνίες, εμπορικά καταστήματα κ.λπ. 

 

Ο εργονομικός σχεδιασμός εξετάζει τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας και συνεισφέρει: 

  • στην υγεία των εργαζομένων και την πρόληψη παθήσεων, όπως προβλήματα όρασης και μυοσκελετικά προβλήματα 
  • στην ευεξία και την ψυχική υγεία των εργαζομένων 
  • στην αύξηση της παραγωγικότητας των εργαζομένων