Ψυχολογία της Επικοινωνίας στο Χώρο Εργασίας

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Ψυχολογία της Επικοινωνίας στο Χώρο Εργασίας στοχεύει στην καλλιέργεια πρακτικών προς την σωστή επικοινωνία στο χώρο εργασίας και την ενδυνάμωση των δεξιοτήτων διαπροσωπικής επικοινωνίας.

Διάρκεια: 6 ώρες

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 • Έννοιες και αρχές της επικοινωνίας
  • Νευροβιολογία της επικοινωνίας – εξέλιξη του εγκεφάλου και συμπεριφορά
  • Σύγκρουση λεκτικών και μη λεκτικών μηνυμάτων, παράδοξα μηνύματα και διπλή παγίδευση
  • Η ενσυναίσθηση ως κοινωνική δεξιότητα
 • H ασυνείδητη επικοινωνία
  • Θεωρία ασυνειδήτου, μεταβίβαση, αντιμεταβίβαση
  • Μηχανισμοί άμυνας ως τρόποι επικοινωνίας
 • Η επικοινωνία στις ομάδες
  • Τα δυναμικά των ομάδων
  • Επίπεδα επικοινωνίας στις ομάδες
  • Χαρακτηριστικά & προϋποθέσεις λειτουργίας της αποτελεσματικής ομάδας
 • Εμπιστοσύνη και εξαπάτηση
 • Τεχνικές αποτελεσματικής επικοινωνίας στον χώρο εργασίας