Υγεία & Ευεξία

Η εργασιακή υγεία και ευεξία αποτελεί έναν από τους τέσσερις κύριους πυλώνες της Biosafety. Σκοπός μας είναι η διατήρηση και προώθηση της φυσικής και ψυχικής υγείας και ευεξίας όλων των εργαζομένων. Για το λόγο αυτό έχουμε δημιουργήσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα Υγείας & Ευεξίας για μια επιχείρηση  μέσα από ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα, Ιατρών Εργασίας, Ιατρών Παθολόγων, Ψυχοθεραπευτών και άλλων ειδικοτήτων καθώς και Νοσηλευτικού προσωπικού με άρτια επιστημονική κατάρτιση και εμπειρία 

Οι Υπηρεσίες μας