Μελέτες & Σχέδια

Οι Μελέτες αποτελούν ένα από τα βασικότερα εργαλεία για την πρόληψη, προστασία και καλλιέργεια της Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας & Περιβάλλοντος στην εργασία. Κύριος σκοπός τους είναι η εξέταση των κινδύνων στους χώρους εργασίας και η εξαγωγή έγκυρων αποτελεσμάτων που οδηγούν την λήψη των κατάλληλων μέτρων  

Η Biosafety διαθέτει πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση μελετών και σχεδίων για επιχειρήσεις, βιομηχανίες και τεχνικά έργα.

Οι Υπηρεσίες μας