Διαχείριση της τηλεργασίας

Η Biosafety Academy προσφέρει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη Διαχείριση της τηλεργασίας με σκοπό να υποστηρίξει τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, οι οποίοι όλο και περισσότερο την εφαρμόζουν αναγνωρίζοντας τους κινδύνους που ενέχει για την ψυχική υγεία των εργαζομένων.

 

Διάρκεια: 3 ώρες

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 • Ορισμός και χαρακτηριστικά της τηλεργασίας
 • Η τηλεργασία ως ευκαιρία και απειλή
  • Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι της τηλεργασίας
  • Τρόποι μέτρησης και αποτύπωσης
  • Οφέλη της τηλεργασίας για τον εργαζόμενο και την επιχείρηση
 • Remote Management
  • Εξ αποστάσεως διαχείριση και εμπιστοσύνη
  • Διαχείριση κρίσης και ηγεσία
  • Μείωση αποδοτικότητας και στροφή στην ανάθεση εργασιών – αρχές της διοίκησης βάσει στόχων (management by results)
  • Κοινωνική απομόνωση και δικτύωση με την ομάδα μου