Πρόγραμμα Διατροφής

Η διατροφή είναι ένας σημαντικός παράγοντας, που επηρεάζει την υγεία του εργαζόμενου και κατ’ επέκταση την αποδοτικότητα στα εργασιακά του καθήκοντα.

Έρευνες έχουν δείξει ότι οι εργαζόμενοι που ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή είναι πιο υγιείς, πιο λειτουργικοί και έχουν περισσότερη ενέργεια, ώστε να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επιτυχία στις καθημερινές τους υποχρεώσεις.

Παράλληλα, οι εργαζόμενοι που δεν προσέχουν τη διατροφή τους, έχουν αυξημένες πιθανότητες να νοσήσουν από ασθένειες, νιώθουν περισσότερο κουρασμένοι και είναι λιγότερο αποδοτικοί στην εργασία τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ζημιώνονται οι επιχειρήσεις και να επιβαρύνονται αυξημένα έξοδα υγείας για το προσωπικό τους.

Για αυτό το λόγο, η Biosafety προσφέρει την υπηρεσία του  Προγράμματος Διατροφής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει