Ψυχική Ανθεκτικότητα: Τα 7 Μονοπάτια

Μέσα από το πρόγραμμα ψυχικής ανθεκτικότητας, οι συμμετέχοντες μαθαίνουν τη σημασία γύρω από την ψυχική υγεία καθώς και πρακτικές αντιμετώπισης καταστάσεων που απειλούν την ψυχική ισορροπία και παράλληλα χτίζουν την εσωτερική «θωράκιση» του εργαζόμενου, ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις στρεσογόνες δοκιμασίες της καθημερινότητας.

Διάρκεια: 4 ώρες

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 • Αβεβαιότητα, Φόβος & Στρες
  • Στρατηγικές επιβίωσης
  • Διαστάσεις του στρες και στρεσογόνοι παράγοντες
  • Ορισμός και περιγραφή της ψυχικής ανθεκτικότητας
 • Τηλεργασία & Ανθεκτικότητα
  • Ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι της τηλεργασίας
  • Ερευνητικά δεδομένα για ομάδες εργαζομένων
 • Τα 7 ΜΟΝΟΠΑΤΙΑ «CORONA CARE»
  • Επένδυση στις σχέσεις
  • Προσωπικές αξίες versus στόχοι
  • Εστίαση στο εδώ και τώρα
  • Έλεγχος της ζωής
  • Φροντίδα εαυτού
  • Έλεγχος σκέψεων
  • Υγιεινός τρόπος ζωής (ύπνος, διατροφή, άσκηση)