Κατασκευές & Βιομηχανία

Ένας από τους κεντρικούς κλάδους δραστηριότητας της Biosafety είναι αυτός των κατασκευαστικών έργων έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία τη διαχείριση υπηρεσιών QHSE σε πολλά κατασκευαστικά έργα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, καθώς και σε σημαντικές βιομηχανικές μονάδες ειδικών  απαιτήσεων και υψηλού κινδύνου. 

 

Τα κατασκευαστικά έργα και οι βιομηχανίες  παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες ως προς την διαχείριση των υπηρεσιών Ποιότητας, Υγείας, Ασφάλειας  & Περιβάλλοντος στην εργασία. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, αυτές οι δραστηριότητες κατατάσσονται στην υψηλότερη κατηγορία επικινδυνότητας (Α’ Κατηγορία) και για αυτό το λόγο απαιτούν αυξημένη παρουσία του Τεχνικού Ασφαλείας και του Ιατρού Εργασίας. Επιπλέον, στις περιπτώσεις εργοταξίων όπου έχουμε παρουσία εργολαβικών συνεργείων, η νομοθεσία προβλέπει τον ορισμό Συντονιστή Υγείας & Ασφάλειας, καθώς επίσης και μία σειρά μελετών, σχεδίων και εγγράφων, τα οποία είναι υποχρεωτικά για την αδειοδότηση και την εξέλιξη του έργου. 

 

Οι Υπηρεσίες μας