Υγεία & Ασφάλεια στην εργασία

Μέσα από το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται πάνω στις βασικές έννοιες της Υγείας & Ασφάλειας, την αναγνώριση των κινδύνων, την εκτίμηση και τον έλεγχο της επικινδυνότητας στους εργασιακούς χώρους.

Διάρκεια: 4 ώρες

 

Θεματικές Ενότητες:

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
 • Εισαγωγή στην ΥΑΕ-Ορισμοί
 • Νομοθετικό Πλαίσιο-Βασική Νομοθεσία ΥΑΕ
 • Έννοια του Ατυχήματος-Εργατικό Ατύχημα
 • Στατιστικά στοιχεία Εργατικών Ατυχημάτων
 • Διαχείριση Κινδύνων-Μελέτη Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΜΕΕΚ)
 • Παράρτημα COVID-19 στη ΜΕΕΚ
 • Οδηγίες Συμπεριφοράς Εργαζομένων
 • Μέτρα Προστασίας ανά Χώρο
 • Εισαγωγή στους Ειδικούς Κινδύνους στην Εργασία
 • Εργονομία Θέσεων Εργασίας-Οθόνες Οπτικής Απεικόνιση
 • Τηλεργασία-Ανάλυση Κινδύνων
 • Κίνδυνοι σε χώρο Γραφείων
 • Χειρωνακτική Διακίνηση Φορτίων
 • Ηλεκτρικοί Κίνδυνοι
 • Εργασιακό Άγχος
 • Τεχνικές Εργασίες-Συνοπτική Παρουσίαση Κινδύνων & Αντιμετώπισής τους
 • Διαχείριση Εκτάκτων Καταστάσεων
 • Φωτιά
 • Σεισμός
 • Καταιγίδες
 • Τρομοκρατικό χτύπημα κ.ο.κ.
 • Εκκένωση Κτιρίου-Σχεδιαγράμματα Διαφυγής-Σημάνσεις Πυρασφάλειας
 • Σήμανσή Ασφαλείας (Π.Δ. 105/1995)
 • Μέγεθος του προβλήματος-Κόστος Εργατικού Ατυχήματος
 • Πρόληψη Ατυχήματος-Κουλτούρα ΥΑΕ
 • Κτιρίου (αν προβλέπεται)

 

Η εκπαίδευση διεξάγεται από εισηγητές, Πιστοποιημένους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Μηχανολόγους Μηχανικούς.

Με το πέρας της εκπαίδευσης χορηγείται σε κάθε συμμετέχοντα Βεβαίωση Παρακολούθησης.