Εργαλείο για την Επιλογή Χώρου-Σημείου Συγκέντρωσης

Η επιλογή του χώρου – σημείου συγκέντρωσης για κάθε εγκατάσταση αποτελεί βασική προτεραιότητα για την επιτυχή ανταπόκριση σε κάθε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, είναι βασικό στοιχείο ενός Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης αλλά και κάθε Σχεδίου Διαφυγής. Η Biosafety ανέπτυξε ένα εργαλείο το οποίο υποστηρίζει τη λήψη απόφασης σχετικά με την επιλογή του χώρου-σημείου συγκέντρωσης.

Πατήστε το παρακάτω κουμπί και μέσα από ένα σύντομο ερωτηματολόγιο, μπορείτε να δείτε σε τι ποσοστό το σημείο ή ο χώρος συγκέντρωσης σας είναι ο κατάλληλος. Ως κατώφλι καταλληλότητας τίθεται το 50%, με ζητούμενο το ποσοστό αυτό να λαμβάνει όσο το δυνατό μεγαλύτερη τιμή.