Πυρασφάλεια,
Αντιμετώπιση Εκτάκτων Αναγκών &
Εκκένωση Κτιρίου

Μέσα από το πρόγραμμα, οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται θεωρητικά και πρακτικά στην αντιμετώπιση απειλητικών καταστάσεων για τη ζωή, όπως η φωτιά και ο σεισμός.

Διάρκεια: 4 ώρες

 

Θεματικές Ενότητες:

 

ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΗΣΗ
 • Αντιμετώπιση σεισμού, τρομοκρατικής ενέργειας
  και λοιπόν έκτακτων αναγκών
 • Διαδικασίες, αρμοδιότητες και ρόλοι
 • Κίνδυνοι Πρόκλησης Πυρκαγιών
 • Είδη Πυρκαγιών, Κατάσβεση Πυρκαγιάς
  & Ομάδες Πυρασφάλειας
 • Εγκλωβισμός/Διάσωση/Διαφυγή/ Εκκένωση,
  Πλάνο ενεργειών και ελέγχου

 

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
 • Χρήση μόνιμου υδροδοτικού πυροσβεστικού δικτύου
 • Χρήση τοπικών συστημάτων αυτόματης κατάσβεσης
 • Χρήση φορητών μέσω πυρόσβεσης και εργαλείων
 • Εκκένωση Κτιρίου (αν προβλέπεται)

 

Η εκπαίδευση διεξάγεται από εισηγητές, Πιστοποιημένους από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., Μηχανολόγους Μηχανικούς.

Με το πέρας της εκπαίδευσης χορηγείται σε κάθε συμμετέχοντα Βεβαίωση Παρακολούθησης.