Βλάβες Μυοσκελετικού
στην εργασία & Μέτρα Αντιμετώπισης

Με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αυτό, οι συμμετέχοντες είναι σε θέση να αναγνωρίσουν, να αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν επιβλαβείς για το μυοσκελετικό σύστημα καταστάσεις στον εργασιακό χώρο.

Διάρκεια: 1 ώρα

 

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ
  • Το Μυοσκελετικό μας σύστημα
  • Καθιστική Εργασία & Μυοσκελετικά προβλήματα
  • Σύνδρομα Υπέρχρησης
  • Βλάβες Μυοσκελετικού κατά την Οδήγηση
  • Βλάβες Μυοσκελετικού & Άρση Βάρους
  • Βλάβες Μυοσκελετικού & Ορθοστασία