Οργάνωση Ιατρείου, Σταθμού Α’ Βοηθειών & Φαρμακείου

H στελέχωση των επιχειρήσεων με το κατάλληλο υγειονομικό προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παροχή Α’ βοηθειών, αποτελεί προϋπόθεση για την έγκαιρη αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, όπως η αντιμετώπιση ενός τραυματισμού, η αποφυγή μιας αναπηρίας ή ακόμη και ενός θανάτου. 

 

Για το σκοπό αυτό, παρέχουμε υποστήριξη στη δημιουργία των υποδομών ιατρείου ή σταθμού Πρώτων Βοηθειών στις επιχειρήσεις κάθε είδους και δραστηριότητας, σε όλη την Ελλάδα. 

 

Η υπηρεσία περιλαμβάνει: 

  • Στελέχωση των επιχειρήσεων με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό (Ιατρούς/Νοσηλευτές, με περιοδική ή μόνιμη κάλυψη) 
  • Προμήθεια απαραίτητου Ιατρικού Εξοπλισμού: φαρμακείο, απινιδωτή, κλίνη εξέτασης & εργαλεία, αναπηρική καρέκλα 

 

Παράλληλα, μπορεί να οργανωθεί μόνο η προμήθεια του φαρμακείου καθώς και ανανέωση όλων των αναλώσιμων υλικών αυτού.