Ψυχική Υγεία

Αναγνωρίζοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στο σύγχρονο περιβάλλον, όπως το καθημερινό stress και η διαχείριση ψυχοφθόρων καταστάσεων στην εργασία σε συνδυασμό με τη σημασία της ψυχικής ισορροπίας στη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα στην εργασία, η Biosafety Academy σε συνεργασία με εξειδικευμένους  εκπαιδευτές ψυχολόγους-ψυχοθεραπευτές προσφέρει ένα πακέτο με ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα γύρω από την Ψυχική Υγεία των Εργαζομένων.