Εξετάσεις

Προσφέρουμε τη δυνατότητα εξετάσεων λιπομέτρησης για τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων.

Η εξέταση περιλαμβάνει:

  • Λιπομέτρηση εργαζομένων με InBody 270
  • Διάρκεια <5 λεπτά
  • Λήψη αποτελεσμάτων με QR code – InBody app
  • Στατιστικά για την εταιρία
  • Ποσοστό εργαζομένων ελλιποβαρών, φυσιολογικού βάρους, υπέρβαρων, παχύσαρκων βαθμού Ι, ΙΙ & ΙΙΙ
  • Ποσοστό εργαζομένων με αυξημένο κοιλιακό λίπος
  • Ποσοστό εργαζομένων με χαμηλό δείκτη σκελετικής μυϊκής μάζας