Εργαλείο για την Επιλογή Χώρου - Σημείου Συγκέντρωσης