Ομαδικές Συνεδρίες

Η Biosafety διοργανώνει ομαδικές συμβουλευτικές συνεδρίες διατροφής. Οι ομαδικές συνεδρίες φαίνεται να είναι πιο αποτελεσματικές από τις ατομικές στη διαχείριση βάρους μακροπρόθεσμα λόγω:

  • της στήριξης από την ομάδα
  • της επίλυσης προβλημάτων
  • της αυξημένης ενσυναίσθησης
  • της ανάληψης ευθύνης
  • της παρουσίας άλλων που μπορεί να λειτουργήσουν ως πρότυπα

 

Συμμετέχοντες: με υπέρβαρο ή παχυσαρκία

 

Άτομα: 5-7 / ομάδα

 

Διάρκεια: 1 ώρα

 

Συχνότητα: Εβδομαδιαία

 

Αριθμός συνεδριών: 10

 

Έναρξη: Αξιολόγηση μέλους & αποτελέσματα

 

Κατά τις συνεδρίες:

  • στοχοθεσία, παρακολούθηση & συζήτηση προόδου
  • συμβουλές & εργαλεία για διαχείριση βάρους & αλλαγή προβληματικών συνηθειών τρόπου ζωής
  • προβλήματα και λύσεις
  • ομαδικές δραστηριότητες