Πρώτες Βοήθειες

Η εκπαίδευση Πρώτων Βοηθειών αποτελεί μια εκπαίδευση ενηλικών στην οποία  οι συμμετέχοντες εκπαιδεύονται με πρακτικό/βιωματικό τρόπο, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν, να αξιολογήσουν και να αντιμετωπίσουν απειλητικές (ή μη) για τη ζωή καταστάσεις σε ενήλικες.

Η σημασία της εκπαίδευσης είναι εξαιρετική,  αφού στόχος της είναι οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να:

  • Αξιολογήσουν την κατάσταση του θύματος, του τραυματία ή του πάσχοντα
  • Διατηρήσουν τη ζωή του θύματος
  • Προλάβουν επιδείνωση της κατάστασής του
  • Απαλύνουν τον πόνο του

 

Η εκπαίδευση Α’ Βοηθειών υλοποιείται από πιστοποιημένους εισηγητές, εγκεκριμένους από το ΕRC European Resuscitation Council. Με την επιτυχή ολοκλήρωση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, δίνεται σε όλους τους συμμετέχοντες βεβαίωση παρακολούθησης με τριετή διάρκεια ισχύος.

Οι Εκπαιδεύσεις