Ποσοστό Καταλληλότητας Χώρου Συγκέντρωσης

Το εκτιμώμενο ποσοστό καταλληλότητας για τον προς διερεύνηση χώρο-σημείο συγκέντρωσης είναι 0% και παρουσιάζεται στο παρακάτω διάγραμμα με τη γκρι μπάρα. Το ποσοστό καταλληλότητας πρέπει να υπερβαίνει το 50% και να κινείται όσο το δυνατόν προς την πράσινη περιοχή.
Το αποτέλεσμα επιλογής - καταλληλότητας χώρου συγκέντρωσης υποστηρίζει τη σχετική λήψη απόφασης και βασίζεται στην εισαγωγή των στοιχείων σας.
Η αντικειμενικότερη κρίση του εκάστοτε χώρου απαιτεί αυτοψία και αναλυτική θεώρηση των επιμέρους κριτηρίων.
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή περαιτέρω υποστήριξη χρειάζεστε σχετικά με το εργαλείο, μπορείτε να μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.