Υγεία & Ευεξία

Η Biosafety παρέχει σύντομες εκπαιδεύσεις πάνω στην Υγεία και Ευεξία προσφέροντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εκπαιδευτούν είτε δια ζώσης είτε εξ’ αποστάσεως μέσω webinars