Πώς η εκπαίδευση στις Πρώτες Βοήθειες ενισχύει την εργασιακή ασφάλεια

Στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, η ασφάλεια των εργαζομένων αποτελεί προτεραιότητα για κάθε οργανισμό. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια σε πρώτες βοήθειες δεν είναι απλώς ένας κανονισμός, αλλά ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση των εργατικών ατυχημάτων και για τη βελτίωση της ανταπόκρισης σε έκτακτες καταστάσεις. Γιατί όμως αποτελούν ουσιαστικό “σύμμαχο” για την ενίσχυση της ασφάλειας σε μια […]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού

Έως και σήμερα, πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση ως μια δραστηριότητα που δεν εντάσσεται στις προτεραιότητές τους. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, αποδεικνύεται ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια των  εργοδοτών. Κι αυτό γιατί συνδέεται άρρηκτά με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων, της πρόοδο της επιχείρησης, αλλά και τη διατήρηση ενός σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των επιχειρήσεων όμοιας δραστηριότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

E-learning: H επόμενη ημέρα στις μεθόδους εκπαίδευσης

Το e-learning αποτελεί πλέον μια από τις πιο διαδεδομένες, μεθόδους εκπαίδευσης. Έχουμε καταλάβει όπως πώς λειτουργεί; Μέσα από το e-learning, η διαδικασία της εκπαίδευσης εκτελείται εξ αποστάσεως και ασύγχρονα, στο χώρο και το χρόνο του κάθε εκπαιδευόμενου. Σε αντίθεση με τον συμβατικό τρόπο διδασκαλίας, που απαιτεί τη φυσική παρουσία εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων, εκπαιδευτική αίθουσα, χρήση […]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Biosafety Academy: Νέο e-learning Πυρασφάλειας

WEBSITE-BLOG-2-821-×-434-px-2

Η Biosafety, μια εταιρία με 21 χρόνια εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία δημιούργησε το νέο e-learning με τίτλο “Γενικές Αρχές Πυρασφάλειας” Αναγνωρίζοντας την αναπτυσσόμενη ανάγκη για ευέλικτη διαδικτυακή εκπαίδευση, η Biosafety δημιούργησε μια νέα, διαδραστική πλατφόρμα e-learning. Η νέα σύγχρονη αυτή πλατφόρμα δίνει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να εκπαιδεύσει το […]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ