Ο ρόλος της εκπαίδευσης στην εξέλιξη του ανθρώπινου δυναμικού

Έως και σήμερα, πολλές επιχειρήσεις και οργανισμοί αντιμετωπίζουν την εκπαίδευση ως μια δραστηριότητα που δεν εντάσσεται στις προτεραιότητές τους. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, αποδεικνύεται ένα πολύ σημαντικό εργαλείο στα χέρια των  εργοδοτών. Κι αυτό γιατί συνδέεται άρρηκτά με την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων, της πρόοδο της επιχείρησης, αλλά και τη διατήρηση ενός σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος έναντι των επιχειρήσεων όμοιας δραστηριότητας.

Αν οι εργαζόμενοι σταματήσουν να ενημερώνονται για τις εξελίξεις στον κλάδο τους, να διευρύνουν τα ενδιαφέροντά τους, να προβληματίζονται και να εφοδιάζονται με γνώσεις, είναι μαθηματικά βέβαιο ότι θα αποκοπούν από την πραγματικότητα που ρέει ασταμάτητα σε όλο το φάσμα της σύγχρονης επιχειρηματικότητας, λόγω της καταιγιστικής ροής και διαδοχής πραγμάτων, σκέψεων, τρόπων, μεθόδων, ιδεών και πρακτικών.

Η αυξανόμενη χρήση της τεχνολογίας στο χώρο εργασίας και η συνεχής εξέλιξη του παγκόσμιου επιχειρηματικού κόσμου και των απαιτήσεών του καθιστούν πλέον απαραίτητα τα προγράμματα εκπαίδευσης και ανάπτυξης εργαζομένων για κάθε επιχείρηση. Ακόμη και νομοθετικά, υπάρχουν αρκετές πλέον ρυθμίσεις που επιβάλουν στις επιχειρήσεις να παρέχουν εκπαίδευση στο προσωπικό τους.

Μερικοί μόνο από τους τομείς που επηρεάζει θετικά η εκπαίδευση των εργαζομένων μιας επιχείρησης είναι:

  • Παραγωγικότητα: Η ανάπτυξη των γνώσεων και των ικανοτήτων, μέσω της εκπαίδευσης, οδηγεί στη μείωση των λαθών, των παρεξηγήσεων και των καθυστερήσεων. Μέσω της εκπαίδευσης, βελτιώνεται η προσωπική, ομαδική και επιχειρησιακή απόδοση. Ιδιαίτερα σήμερα, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων της νέας τεχνολογίας, η οποία στις μέρες μας είναι βασικό μέσο για την αύξηση της παραγωγικότητας, απαιτεί συστηματική εκπαίδευση.

  • Προσωπική ανάπτυξη: Δεδομένου ότι η εκπαίδευση αποτελεί απαραίτητο μέσο για την επίτευξη επαγγελματικής ανάπτυξης, με την παροχή της από τις επιχειρήσεις ικανοποιούνται ανώτερες ανάγκες ανάπτυξης και ολοκλήρωσης των εργαζομένων, όπως αυτές εμφανίζονται στην πυραμίδα αναγκών του Maslow.
  • Μείωση ατυχημάτων: Η εκπαίδευση που αναπτύσσει ικανότητες που αφορούν την εργασία και τη σωστή συντήρηση του εξοπλισμού, ενώ παράλληλα ενημερώνει για τα μέτρα ασφαλείας, μπορεί να συμβάλει στη μείωση του ποσοστού των εργατικών ατυχημάτων.

  • Οργανωτική σταθερότητα και ευελιξία: Η ικανότητα μιας επιχείρησης να διατηρεί την αποτελεσματικότητά της παρά την απώλεια έμπειρου προσωπικού, μπορεί να ενισχυθεί με την ύπαρξη εκπαιδευμένων εργαζομένων που μπορούν να αναπληρώσουν τις απώλειες άμεσα. Από την άλλη, η ικανότητα άμεσης προσαρμογής σε αλλαγές, δηλαδή η ευελιξία, προϋποθέτει την ύπαρξη εργαζομένων με πολλαπλές ικανότητες ώστε να είναι δυνατή η μετακίνηση τους σε τομείς εργασίας με διαφορετικές απαιτήσεις.

  • Ελκυστικότητα επιχείρησης ως εργοδότη: Μια επιχείρηση που εφαρμόζει ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης για τους εργαζομένους είναι ελκυστική για άτομα που ψάχνουν εργασία και προσελκύει υψηλής ποιότητας εργαζομένους. Αυτό συμβαίνει γιατί οι εργαζόμενοι εκτιμούν το γεγονός ότι η επιχείρηση τους προσφέρει ευκαιρίες εξέλιξης και αυξάνει το επίπεδο ανταγωνιστικότητάς τους.

  • Αίσθημα αφοσίωσης: Η εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού αποσκοπεί εκτός των άλλων στην επικοινωνία της φιλοσοφίας της εταιρίας με τον εργαζόμενο και στη μύηση του στην αποστολή και το όραμά της. Κατεπέκταση συνεπάγεται την ταύτιση του εργαζόμενου με τους στόχους της επιχείρησης και την αύξηση της αφοσίωσής του στα καθήκοντά του για τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα.

  • Ανάπτυξη δεξιοτήτων: Οι μεγάλες εταιρείες υιοθετούν πλέον ένα νέο, διαφορετικό μοντέλο εκπαίδευσης που εστιάζει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και όχι στην απόκτηση εμπειρίας και εξειδίκευσης σε ένα συγκεκριμένο ρόλο. Στόχος είναι η αξιοποίηση του εργαζόμενου σε διαφορετικούς ρόλους και τμήματα. Είναι ένας σημαντικός μετασχηματισμός που εστιάζει στην ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία και προσαρμογή των οργανισμών σε μια αγορά που εξελίσσεται με ολοένα και ταχύτερους ρυθμούς. Μάλιστα, μια μελέτη που διεξήχθη από την Deloitte με περισσότερους από χίλιους επαγγελματίες και στελέχη ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως δείχνει ότι το 90% των στελεχών εφαρμόζουν πρακτικές που βασίζονται σε δεξιότητες που αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο μια εταιρεία προσλαμβάνει, εκπαιδεύει και αναπτύσσει την ομάδα της, ενισχύοντας περισσότερη ποικιλομορφία και μειώνοντας την εστίαση στα ακαδημαϊκή προσόντα.

  • Επίδραση στην κοινωνία. Πάνω απ’ όλα η εκπαίδευση είναι απαραίτητη για το άτομο για να αποτελεί χρήσιμο μέλος της κοινωνίας. Οι πολίτες έχουν ανάγκη από σωστή εκπαίδευση  για να συμμετέχουν ενεργά στην ανάπτυξη κάθε τομέα, από την πολιτική, την οικονομία, ανθρωπιστικές δράσεις κ.λπ.

Συνοψίζοντας, η τεχνολογία, τα προϊόντα και η δομή μιας επιχείρησης μπορούν να αντιγραφούν από τους ανταγωνιστές. Κανένας όμως δεν μπορεί να αναπληρώσει υψηλά εκπαιδευμένους και παρακινημένους ανθρώπους οι οποίοι δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον για την επιχείρηση. Ο άνθρωπος είναι το σημαντικότερο κεφάλαιο για κάθε οργανισμό και την ίδια στιγμή αποτελεί ακόμη τη λιγότερο αξιοποιημένη πηγή. Είναι η πηγή γνώσεων και ικανοτήτων της επιχείρησης και η βάση που την καθιστά ισχυρή και ανταγωνιστική. Για αυτό και η σωστή ανάπτυξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού με την παροχή μια σωστής, αποτελεσματικής και συνεχόμενης εκπαίδευσης μπορεί να δώσει σε μια επιχείρηση το συγκριτικό πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της.

Στη Biosafety πιστεύουμε ότι ο βασικός πυλώνας για την καλλιέργεια μιας θετικής κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας αλλά και την ενίσχυση της ποιότητας και βιωσιμότητας μιας επιχείρησης αποτελεί η Εκπαίδευση. Με αυτή τη φιλοσοφία έχουμε δημιουργήσει ένα ξεχωριστό τμήμα μέσα στην εταιρία μας, τη Biosafety Academy. Μέσα από το εξειδικευμένο τμήμα εκπαιδεύσεων της εταιρίας, παρέχουμε ολοκληρωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα στους τομείς της Υγείας & Ασφάλειας, τα οποία προσαρμόζονται στις ειδικές ανάγκες κάθε επιχείρησης και των εργαζομένων της και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με εξειδικευμένους και έμπειρους εκπαιδευτές. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τη Biosafety Academy εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Add Comment *
Name*
Email*
Website