Η Υγεία στην Εργασία ως πολύτιμη επένδυση για τις επιχειρήσεις

Η υγεία μας είναι το πολυτιμότερο αγαθό καθώς καθορίζει την φυσική, ψυχολογική και πνευματική μας κατάσταση. Κατ’ επέκταση, η υγεία των εργαζομένων αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη λειτουργικότητά και την αποδοτικότητά τους, ώστε να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερη επιτυχία στις καθημερινές τους υποχρεώσεις. Παράλληλα, η επιτυχία και η οικονομική ανάπτυξη των επιχειρήσεων συνδέεται άρρηκτα με την αποδοτικότητα των εργαζομένων της.

Στους χώρους εργασίας που τηρούνται οι κανόνες Υγείας & Ασφάλειας, αποδεικνύεται ότι οι πιθανότητες εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικής εξουθένωσης, μείωσης της παραγωγικότητας λόγω συμπτωμάτων υγείας και αναρρωτικών αδειών, περιορίζονται σημαντικά. Επιπλέον, οι ποιοτικές συνθήκες εργασίας αποτελούν κίνητρο για την αφοσίωση των εργαζομένων και την ανάπτυξη της εμπιστοσύνης των επενδυτών.

Επομένως, η Υγεία στην Εργασία αποτελεί μια πολύτιμη επένδυση για τις επιχειρήσεις, που επιφέρει σημαντικό κέρδος σε αυτές. Μιλώντας με αριθμούς, υπολογίζεται ότι για κάθε ευρώ που επενδύει o εργοδότης στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία, μπορεί να αναμένει απόδοση άνω των δύο ευρώ.

Η καλλιέργεια θετικής κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία

Ο όρος κουλτούρα υγείας και ασφάλειας στην εργασία χρησιμοποιείται πλέον ευρέως στο χώρο των επιχειρήσεων αντικαθιστώντας όρους όπως η πολιτική ή το πρόγραμμα υγείας και ασφάλειας. Η αλλαγή αυτή δεν αποτελεί μια τυπική τροποποίηση διατύπωσης, αλλά δηλώνει μια ουσιαστική αλλαγή που απαιτείται στην αντίληψη, τη νοοτροπία, τις στάσεις και τις συμπεριφορές των εργαζομένων και των διοικητικών στελεχών ως προς την υγεία και ασφάλεια στο χώρο εργασίας.

Όπως αναφέρει ο Quality & Research Director της Biosafety S.A., Κυριάκος Κοκλώνης, «Η καλλιέργεια μιας θετικής κουλτούρας υγείας και ασφάλειας αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την εφαρμογή μιας επιτυχημένης και αποτελεσματικής στρατηγικής υγείας και ασφάλειας. Μπορεί η ιδέα αλλαγής κουλτούρας να μοιάζει ανέφικτη εξαιτίας όλων αυτών των εδραιωμένων μοτίβων που προϋπάρχουν στον χώρο εργασίας. Η διατήρηση, όμως, λανθασμένων πρακτικών και συνηθειών μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες, όπως ατυχήματα, τραυματισμούς, ασθένειες, ακόμη και απώλεια ζωής.

Είναι ενδεικτικό ότι στη χώρα μας καταγράφηκαν 3.963 εργατικά ατυχήματα, από τα οποία τα 41 ήταν θανατηφόρα, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η ΕΛΣΤΑΤ τον Ιούλιο και αφορούν στο 2020.

Γίνεται, επομένως, επιτακτική η ανάγκη να ενισχυθεί η αλλαγή προς μια θετική κουλτούρα ασφάλειας. Μια αλλαγή πέρα από θεωρητικά σχήματα, η οποία πραγματοποιείται μέσα από ένα σύνολο δράσεων της επιχείρησης σε συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρίες συμβούλους Υγείας & Ασφάλειας», επισημαίνει ο κ. Κοκλώνης.

Τι μπορεί να περιλαμβάνει ένα Πρόγραμμα Υγείας και Ευεξίας για μια επιχείρηση

1. Ιατρούς και Νοσηλευτές

Πέρα από τον Ιατρό Εργασίας, ο ρόλος του οποίου προβλέπεται από τη νομοθεσία, οι επιχειρήσεις χρειάζονται και πιο εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό, όπως έναν Ιατρό παθολόγο, για τη διεξαγωγή ολοκληρωμένων ιατρικών ελέγχων. Παράλληλα, καθίσταται ιδιαίτερα σημαντική και η ύπαρξη νοσηλευτικού προσωπικού για την παροχή επείγουσας θεραπείας σε περίπτωση έκτακτων περιστατικών, ατυχημάτων, τραυματισμών ή αιφνίδιας νόσου.

2. Εξετάσεις & Εμβολιασμούς

Η διεξαγωγή εξετάσεων και εμβολιασμών στους χώρους εργασίας είναι, επίσης, μια σημαντική παροχή για τις επιχειρήσεις. Σε συνεργασία με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, μπορούν να διεξαχθούν έλεγχοι στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων για την πρόληψη και προαγωγή της υγείας των εργαζομένων, αλλά και την εξασφάλιση της καταλληλότητας τους ως προς τα καθήκοντά τους. Οι έλεγχοι που διεξάγονται από τη Biosafety είναι: πνευμονολογικός, οφθαλμολογικός, ωτορινολαρυγγολογικός, καρδιολογικός και μυοσκελετικός.

3. Ιατρείο & Σταθμό Α’ Βοηθειών

H στελέχωση των επιχειρήσεων με το κατάλληλο υγειονομικό προσωπικό και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παροχή Α’ βοηθειών, αποτελεί προϋπόθεση για την έγκαιρη αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών, όπως ένας τραυματισμός, η αποφυγή μιας αναπηρίας ή ακόμη και ενός θανάτου.

4. Ιδιωτικό Ασθενοφόρο

Η παροχή ασθενοφόρου αποσκοπεί στην έγκαιρη και ασφαλή διακομιδή των ασθενών σε δημόσιο ή ιδιωτικό νοσοκομείο, ώστε να τους προσφέρεται η ταχύτερη και καταλληλότερη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Με αυτό τον τρόπο, αποτρέπεται η μεγάλης διάρκειας αναμονή της διακομιδής και καθίσταται άμεση η αντιμετώπιση του περιστατικού.

5. Προγράμματα Ψυχικής Υγείας

Οι σύγχρονες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι, όπως η διαχείριση του καθημερινού stress και άλλων ψυχοφθόρων καταστάσεων, σε συνδυασμό με τη σημασία της ψυχικής τους ισορροπίας για τη λειτουργικότητα και την αποδοτικότητα στα καθημερινά τους καθήκοντα, καθιστά απαραίτητη την ύπαρξη προγραμμάτων εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και ψυχολογικής υποστήριξης, με τη βοήθεια ειδικών ψυχολόγων- ψυχοθεραπευτών.

6. Πρόγραμμα Διατροφής

Η διατροφή επηρεάζει άμεσα την υγεία και την παραγωγικότητα των εργαζομένων. Έχει αποδειχθεί ότι οι εργαζόμενοι που ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή είναι περισσότερο υγιείς και αποτελεσματικοί στις καθημερινές τους υποχρεώσεις. Για αυτό και οι παρεμβάσεις των επιχειρήσεων στη διατροφή του προσωπικού τους μπορούν να επιφέρουν μόνο θετικά αποτελέσματα για αυτές. Tα Προγράμματα Διατροφής μπορούν να περιλαμβάνουν εκπαιδεύσεις, ατομικές & ομαδικές συνεδρίες διατροφής αλλά και εξετάσεις λιπομέτρησης.

7. Εκπαιδεύσεις

Η εκπαίδευση δεν αποτελεί απλώς μια διαδικασία απόκτησης γνώσεων, αλλά κυρίως ευαισθητοποίησης και διαμόρφωσης αξιών. Για αυτό και θεωρείται βασικό θεμέλιο για την καλλιέργεια μιας θετικής κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία.

Εκπαιδεύσεις που εστιάζουν σε θέματα ζωτικής σημασίας, όπως οι Πρώτες Βοήθειες και η Πυρασφάλεια, έχουν αποδειχθεί σωτήριες για την ανθρώπινη ζωή. Σύμφωνα, μάλιστα, με έρευνα που ανατέθηκε από τον Βρετανικό Ερυθρό Σταυρό και διεξήχθη από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, έως και το 59% των προνοσοκομειακών θανάτων από τραυματισμό θα μπορούσαν να αποφευχθούν με την παροχή πρώτων βοηθειών.

Επιπλέον, τα σεμινάρια εργονομίας συμβάλλουν στην αντιμετώπιση μυοσκελετικών βλαβών, τραυματισμών και καταπονήσεων, ενώ οι εκπαιδεύσεις που αφορούν την ψυχική υγεία, τη διαχείριση του άγχους, την ψυχική ανθεκτικότητα και την ηθική παρενόχληση, έχουν γίνει πλέον εξίσου απαραίτητες στον εργασιακό χώρο, αφού βοηθούν καθοριστικά στην εσωτερική θωράκιση των εργαζομένων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Add Comment *
Name*
Email*
Website