Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (E-learning)

Το πρόγραμμα Ε-learning αφορά την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία και απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους που επιθυμούν να εκπαιδευτούν πάνω στις βασικές έννοιες Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία, ώστε να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν τους κινδύνους στο εργασιακό περιβάλλον για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων, επαγγελματικών ασθενειών και άλλων βλαβών. 

Η εκπαίδευση γίνεται ασύγχρονα και εξ’ αποστάσεως μέσα από την εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα της Biosafety Academy.

 

Διάρκεια: 1 ώρα

 

Θεματικές Ενότητες:

     • Βασικές Έννοιες Υγείας & Ασφάλειας στην Εργασία
     • Αναγνώριση Κινδύνων
     • Βασικές Πηγές Κινδύνων
     • Εκτίμηση Επικινδυνότητας
     • Αλυσίδα Αιτιών Ατυχήματος

Στις υπηρεσίες της εκπαιδευτικής πλατφόρμας  περιλαμβάνονται:

  I. Ομαδική Εγγραφή όλων των εκπαιδευομένων με την αποστολή των στοιχείων του email τους. Οι εκπαιδευόμενοι στη συνέχεια λαμβάνουν προσωπικό email με τα στοιχεία πρόσβασης στην πλατφόρμα και οδηγίες χρήσης.

  II. Test Αξιολόγησης σε κάθε ενότητα για την ολοκλήρωση του μαθήματος.

  III. Reports για το ποσοστό των εκπαιδευόμενων που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση.

  IV. Τεχνική Υποστήριξη για τυχόν πρόβλημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας της πλατφόρμας.