Γενικές Αρχές Πυρασφάλειας (E-learning)

Το πρόγραμμα e-learning αφορά τις Γενικές Αρχές Πυρασφάλειας, τη βασική εκπαίδευση, η οποία απευθύνεται σε όλους τους εργαζομένους για την πυρασφάλεια στον εργασιακό χώρο. Η εκπαίδευση γίνεται ασύγχρονα και εξ’ αποστάσεως μέσα από την εκπαιδευτική διαδικτυακή πλατφόρμα της Biosafety Academy.

Διάρκεια: 1 ώρα

 

Θεματικές Ενότητες:

 

 • Αιτίες Πυρκαγιάς
 • Κατηγορίες Πυρκαγιών
 • Ορισμοί Φωτιάς & Πυρκαγιάς
 • Πρόληψη – Καταστολή Πυρκαγιάς
 • Τρίγωνο της φωτιάς
 • Τρόπος μετάδοσης της φωτιάς
 • Σχέδιο Διαφυγής

 

 • Εκκένωση Κτιρίου
 • Ενεργητική Πυροπροστασία
 • Προληπτικά Μέτρα
 • Κατασταλτικά Μέσα
 • Βασικοί Τύποι Πυροσβεστήρα
 • Θέση & Οδηγίες Χρήσης Φορητού Πυροσβεστήρα
 • Ενέργειες σε Περίπτωση Πυρκαγιάς

 

 

Στις υπηρεσίες της εκπαιδευτικής πλατφόρμας  περιλαμβάνονται:

  I. Ομαδική Εγγραφή όλων των εκπαιδευομένων με την αποστολή των στοιχείων του email τους. Οι εκπαιδευόμενοι στη συνέχεια λαμβάνουν προσωπικό email με τα στοιχεία πρόσβασης στην πλατφόρμα και οδηγίες χρήσης.

  II. Test Αξιολόγησης σε κάθε ενότητα για την ολοκλήρωση του μαθήματος.

  III. Reports για το ποσοστό των εκπαιδευόμενων που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευση.

  IV. Τεχνική Υποστήριξη για τυχόν πρόβλημα μέσω της φόρμας επικοινωνίας της πλατφόρμας.